URL: https://www.johannes-calvin.de/content/e7825/e7849/index_ger.html

JOHANNES CALVIN GEMEINDE


Start Musik Flötengruppen  · 

Flötengruppen

Flötenkreis

Flötengruppen:

Flötenkurs für Anfänger
Wann: Montags 15.30 - 16.00 Uhr
Wo: im Gemeindehaus
Flötenkreis
Wann: Montags 16.30 - 17.30 Uhr
Wo: im Gemeindehaus

© 2024  Evangelischer Kirche Friedrichsfeld
Johannes-Calvin-Gemeinde
Mannheim-Friedrichsfeld
Wallonenstr. 18
68229 Mannheim
Tel: 0621 47 11 28
Fax: 0621 48 155 16