URL: https://www.johannes-calvin.de/content/e221/e7854/e11241/index_ger.html

JOHANNES CALVIN GEMEINDE


Start Gebäude, Einrichtungen Kirche Grundriss  · 

Grundriss der Calvin-Kirche

Grundriss

© 2024  Evangelischer Kirche Friedrichsfeld
Johannes-Calvin-Gemeinde
Mannheim-Friedrichsfeld
Wallonenstr. 18
68229 Mannheim
Tel: 0621 47 11 28
Fax: 0621 48 155 16